PKE / CSR - (Publiczne Kampanie Edukacyjne / Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)

Publiczne kampanie edukacyjne są istotnym elementem działalności TOM Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Mają na celu poprawę świadomości użytkowników opakowań oraz - w efekcie - ułatwienie wdrożenia systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Kampanie edukacyjne kierowane są do przedsiębiorców i osób fizycznych. Rokrocznie organizujemy cykl całodniowych, nieodpłatnych konferencji z zakresu zagadnień ochrony środowiska, odbywających się w największych polskich miastach. W trakcie szkoleń i konferencji, poruszana jest tematyka związana z właściwą gospodarką odpadami, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz wymogami przepisów prawa ochrony środowiska.

Aktualnie możemy pochwalić się ścisłą współpracą z kilkudziesięcioma szkołami i organizacjami pozarządowymi, wspierając je w działaniach nastawionych na budowanie postaw proekologicznych w społecznościach, w których funkcjonują.

Celem naszych kampanii edukacyjnych jest poszerzenie wiedzy społeczności lokalnych w zakresie racjonalnej i przyjaznej środowisku gospodarki opadami, ze szczególnym naciskiem na utrwalenie prawidłowych wzorców zachowań w ramach obchodzenia się z odpadami opakowaniowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.

Kampanie te organizowane są podczas wybranych imprez masowych we współpracy z samorządem lokalnym, urzędami marszałkowskimi oraz innymi partnerami biznesowymi.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij