Przejęcie obowiązków

Przedsiębiorca, który wprowadza na polski rynek:

 • produkty w opakowaniach,
 • oleje, opony, preparaty smarowe,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • baterie i akumulatory,

musi zrealizować ciążące na nim obowiązki ustawowe.


Przejęcie obowiązków

Realizacja ustawowych obowiązków

Samodzielnie
 • Wysoka opłata produktowa płatna samodzielnie do Urzędu Marszałkowskiego
 • Przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego
 • Prowadzenie Publicznych Kampanii Edukacyjnych
 • Ciągły monitoring zmian prawnych dotyczących rynku odpadów
Za pośrednictwem Organizacji Odzysku
 • Niska opłata roczna dla Organizacji Odzysku
 • Sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego przygotowywane przez Organizację Odzysku
 • Brak konieczności prowadzenia Publicznych Kampanii Edukacyjnych
 • Brak konieczności ciągłego śledzenia zmian prawnych
 • Bezpłatne konferencje z prawa ochrony środowiska
 • Fachowa pomoc i kompleksowa obsługa związana z rynkiem odpadów

Co to jest opłata produktowa?

Opłata produktowa jest to rodzaj opłaty ekologicznej obowiązującej każdego przedsiębiorcę, który wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach, opony, oleje, smary, baterie, akumulatory czy sprzęt elektryczny i elektroniczny. Opłata produktowa musi zostać wniesiona w momencie niewywiązania się z ustawowych obowiązków. Jej wysokość jest zależna od kilku czynników:

 • rodzaju materiału wprowadzonego na rynek,
 • masy wprowadzonych materiałów w kilogramach,
 • stawki jednostkowej określonej przez Ministra Środowiska,
 • wymaganych poziomów recyklingu - w przypadku opakowań i produktów,
 • wymaganych poziomów zbiórki - w przypadku baterii, akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Co to jest opłata produktowa?

Skontaktuj się

i sprawdź, ile zaoszczędzisz podpisując umowę z Organizacją Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A.!