Sprawozdania

Każdy przedsiębiorca, którego dotyczy opłata produktowa ma również obowiązek złożenia rocznego sprawozdania do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności. Aby oszczędzić czas, środki oraz skupić się na prowadzeniu własnego biznesu wystarczy podpisać umowę z Organizacją Odzysku. Dzięki podpisanej umowie i przekazaniu obowiązków wykonamy wszelkie formalności dotyczące wypełnienia, złożenia i rozliczenia sprawozdania. Po Twojej stronie zostanie jedynie obowiązek prowadzenia ewidencji masy oraz rodzaju opakowań i produktów wprowadzanych na rynek krajowy – na podstawie tych danych wykonany za Ciebie wszelkie formalności.


Sprawozdania

Skontaktuj się

i przekaż nam swoje obowiązki związane ze sprawozdawczością.