Nowe terminy sprawozdań i moduł sprawozdawczy BDO

Szanowni Państwo, informujemy o przesunięciu terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019.

Obowiązujący termin złożenia powyższego sprawozdania to 11 września 2020 r.

Ponadto Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza następujące zmiany terminów sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami:

- przesunięcie do 31 października 2020 r. terminu składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w Rejestrze BDO jest już dostępny moduł sprawozdawczy. Ze względu na pojawiające się sygnały o błędach, traktujemy go jako wersję wymagającą poprawy. Również Państwu rekomendujemy ostrożność w korzystaniu z tego narzędzia.

https://bdo.mos.gov.pl/

Jak będą znane kolejne szczegóły w zakresie sprawozdań, będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.