Zaświadczenie Urzędu Marszałkowskiego

Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań S. A. otrzymała zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o złożeniu w terminie rocznego zbiorczego sprawozdania dotyczącego ewidencji w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych za 2018 rok. Zaświadczenie dostępne do pobrania w sekcji Dokumenty.