Dlaczego my

Dzięki prowadzeniu szerokiej działalności w ramach 5 spółek Grupy TOM jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalizm i kompleksową obsługę dotyczącą realizacji obowiązków nałożonych na przedsiębiorców.  


Dlaczego my

Oferta Organizacji Odzysku Grupy TOM

 1. 1

  Przejęcie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (w tym: opony, oleje, preparaty smarowe).

 2. 2

  Przejęcie obowiązku zebrania, przetworzenia, odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów.

 3. 3

  Przejęcie obowiązku zapewnienia zbiórki i recyklingu produktów w opakowaniach wielomateriałowych.

 4. 4

  Przejęcie obowiązku zebrania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 5. 5

  Pomoc, sporządzenie i przekazanie wymaganej dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego.

 6. 6

  Przejęcie i wykonanie obowiązku finansowania Publicznych Kampanii Edukacyjnych.

 7. 7

  Profesjonalne szkolenia oraz informacje nt. bieżących zmian prawnych dotyczących ochrony środowiska.

 8. 8

  Korzystniejszą ofertę niż w przypadku samodzielnego wykonywania obowiązków ustawowych przez przedsiębiorcę.

Skontaktuj się

i przekaż nam swoje obowiązki związane ze sprawozdawczością.