Wytwarzasz odpady opakowaniowe?
Zapewnij sobie dodatkowy przychód!

Wytwarzasz odpady? Prowadząc firmę, musisz przekazać je do wyspecjalizowanego podmiotu, który podda je procesowi recyklingu. To zysk dla środowiska, ale i dodatkowe źródło przychodu dla Twojego biznesu! Nie wiesz, jak to zrobić lub od czego zacząć? Zobacz, jak prawidłowo postępować z generowanymi odpadami, wnioskować o DPR i zapewnić sobie dodatkowe źródło przychodu z recyklingu.


Co to jest DPR/EDPR?
Wytwarzasz odpady opakowaniowe?  Zapewnij sobie dodatkowy przychód!

Czym jest dokument potwierdzający recykling (DPR/EDPR)?

DPR to dokument potwierdzający recykling odpadu. Stanowi potwierdzenie mas odpadów przyjętych do recyklingu przez uprawniony krajowy podmiot w celu ich przetworzenia.

EDPR to dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych, w celu poddania ich recyklingowi.
Dokumenty DPR/EDPR wystawiane mogą być na wniosek:

  • podmiotu wytwarzającego odpady opakowaniowe - zakład produkcyjny lub przetwórczy, sieci handlowe oraz hurtownie,
  • podmiotu zajmującego się profesjonalnym zbieraniem odpadów opakowaniowych - punkty skupu, punkty selektywnej zbiórki odpadów (tzw. PSZOK), zakłady komunalne.

 


Jak wnioskować o DPR/EDPR?
Czym jest dokument potwierdzający recykling (DPR/EDPR)?

Jak wnioskować o dokumenty DPR/EDPR?

Organizacja Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA realizuje obowiązki Wprowadzających na podstawie dokumentów potwierdzających recykling (DPR/EDPR), których zakupem jesteśmy zainteresowani.

Zobacz, jak wnioskować o DPR/EDPR.

1. Przekaż odpady do recyklingu. Wytwarzasz odpady, które odbiera od Ciebie wyspecjalizowany podmiot - podmiot zbierający lub recykler. Wystawiasz kartę przekazania odpadu (KPO), która zawiera informacje o rodzaju odpadu oraz jego masie.

2. Wnioskuj o dokumenty DPR/EDPR. Wnioskujesz o wystawienie dokumentów potwierdzających recykling (DPR/EDPR) do odbierającego Twoje odpady na Organizację Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA. Masz na to czas 30 dni od zakończenia kwartału, w którym odpad został przekazany.

3. Odbierz płatność. Przekazujesz uzyskane dokumenty DPR/EDPR do TOM-DOLEKO-EKOLA wraz z wystawioną na nas fakturą VAT. Po weryfikacji poprawności dokumentów otrzymasz od nas płatność.

Nie wiesz, jak prawidłowo zawnioskować o dokumenty DPR/EDPR? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu odpowiedniego dokumentu dla odbierającego Twoje odpady?

Skontaktuj się z naszymi opiekunami, którzy przeprowadzą Cię przez cały proces!


Jak wnioskować o dokumenty DPR/EDPR?

Zobacz, jak wygląda przykładowy DPR

Wzór dokumentu potwierdzającego recykling (DPR/EDPR) został z góry narzucony przez ustawodawcę. Oznacza to, że aby dokument był prawidłowy i mógł zostać odkupiony przez Organizację Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA, musi zawierać wszystkie, wskazane w przykładowym pliku, informacje.

Pamiętaj! Recykler doskonale zna wzór dokumentów DPR/EDPR - nie musisz mu go podsyłać. Upewnij się jednak, że na wystawionym dokumencie znajdą się prawidłowe dane naszej organizacji odzysku opakowań.

Kody DPR, które od Ciebie odkupimy

W ramach współpracy odkupimy dokumenty potwierdzające recykling (DPR/EDPR) powstające w wyniku recyklingu odpadów o poniższych kodach.

Kod odpadu

Opis dokumentu

15 01 01Opakowania z papieru i tektury - zarówno B2B, jak i z gospodarstw domowych
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych - zarówno B2B, jak i z gospodarstw domowych
15 01 03Opakowania z drewna
15 01 04Opakowania ze stali - zarówno B2B, jak i z gospodarstw domowych
15 01 04Opakowania z aluminium - zarówno B2B, jak i z gospodarstw domowych
15 01 07Opakowania ze szkła - zarówno B2B, jak i z gospodarstw domowych

Zarabiaj na recyklingu swoich odpadów!

Odkupimy Twoje dokumenty DPR/EDPR

Kupimy DPRy wystawione z poddanych do recyklingów odpadów pochodzących z sektora B2B, jak również z odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.


Skontaktuj się z nami

Zarabiaj na recyklingu swoich odpadów!
Copyright © 2024 Organizacje Odzysku Grupa TOM