Opakowania po środkach niebezpiecznych

Opakowania po środkach niebezpiecznych dzielimy na dwa rodzaje, ze względu na zawartość. Mogą one zawierać:

 • Substancje chemiczne i ich mieszaniny,
 • Środki ochrony roślin.

W każdym przypadku wprowadzający do obrotu produkty w takich opakowaniach jest zobowiązany do zapewnienia ich ustawowego poziomu recyklingu i odzysku. Dodatkowo musi utworzyć i utrzymać system zbierania, transportu lub unieszkodliwiania odpadów powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych.


Opakowania po środkach niebezpiecznych

Klasyfikacja środków niebezpiecznych

Klasyfikacja powyższych substancji została szczegółowo przedstawiona w Ustawie i dotyczy substancji sklasyfikowanych jako toksyczne, rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość oraz stwarzające zagrożenia dla środowiska naturalnego. Są to m.in.:

 • Produkty chemii organicznej,
 • Produkty chemii nieorganicznej,
 • Farby,
 • Lakiery,
 • Emulsje,
 • Środki czyszczące,
 • Środki odtłuszczające,
 • Aromaty,
 • Koncentraty.

Każde opakowanie na środki niebezpieczne musi posiadać odpowiednie informacje na opakowaniu, hasło ostrzegawcze oraz piktogram. W ten sposób bardzo łatwo odróżnić te opakowania od zwykłych opakowań.


Klasyfikacja środków niebezpiecznych

Informacje

Aby pomóc naszym klientom, zostaliśmy członkiem Związku Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów, który posiada porozumienie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. W ramach współpracy z ZPIRiOO przejmujemy także obowiązki od przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Nasza współpraca obejmuje zasięgiem terytorialnym obszar całego kraju. Wystarczy rozpocząć z nami współpracę, aby otrzymać korzystniejsze warunki rozliczeń, aniżeli te obowiązujące przedsiębiorców wykonujących obowiązki samodzielnie.

W ramach współpracy zapewniamy:

 1. 1

  Utworzenie i utrzymanie systemu zbierania, transportu lub unieszkodliwienia odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań niebezpiecznych,

 2. 2

  Doradztwo ekspertów z wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie obowiązywania umowy,

 3. 3

  Pełną realizację obowiązków związanych z odzyskiem i recyklingiem,

 4. 4

  Uniknięcie konieczności uiszczenia wysokiej opłaty produktowej,

 5. 5

  Pełną sprawozdawczość do Urzędu Marszałkowskiego,

 6. 6

  Pomoc w przygotowaniu wniosku rejestrowego/aktualizacyjnego do rejestru BDO.

Co jest opakowaniem po środkach niebezpiecznych?

01 Kanistry ze środkiem niebezpiecznym - import

Sprowadzasz z zagranicy kanistry z tworzywa sztucznego ze środkiem niebezpiecznym na własny użytek firmowy – bez dalszej odsprzedaży. Kanistry są ustawione na drewnianych paletach i owinięte folią stretch. Nawet w przypadku braku dalszej odsprzedaży środków niebezpiecznych w opakowaniach podlegasz pod wszystkie obowiązki środowiskowe – wystarczy że sprowadzasz takie produkty z zagranicy na własny firmowy użytek. W powyższym przykładzie jedynie kanistry są opakowaniem po środku niebezpiecznym, a folia oraz palety podlegają rozliczeniu jak produkty w opakowaniach.

Przekaż nam swoje obowiązki!

Zrealizujemy za Ciebie obowiązki wynikające z ustawy w zakresie opakowań wielomateriałowych. Przejdź do naszego kalkulatora i zaznacza kategorię Opakowania po środkach niebezpiecznych. Wypełnij zgłoszenie i poczekaj na kontakt naszego przedstawiciela.