Produkty: Opony, oleje, smary

Produkty takie jak opony, oleje czy preparaty smarowe, podobnie jak opakowania, muszą zostać poddane odzyskowi i recyklingowi zgodnie z Ustawą. Obowiązki wynikające z Ustawy możesz powierzyć nam podpisując umowę.


Produkty: Opony, oleje, smary

W ramach współpracy zapewniamy:

 1. 1

  Pełną realizację obowiązków odzysku i recyklingu,

 2. 2

  Ochronę przed uiszczeniem opłaty produktowej,

 3. 3

  Realizację sprawozdawczości w imieniu wprowadzającego,

 4. 4

  Doradztwo ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

Co jest produktem? Przykłady.

01 Komis samochodowy

Prowadzisz komis samochodowy, który sprowadza pojazdy i następnie sprzedaje je klientom w Polsce.

Ciążą na Tobie obowiązki w zakresie zapewnienia ustawowych poziomów recyklingu i odzysku produktów (oleje, smary, opony) oraz baterii i akumulatorów (baterie samochodowe oraz przenośne – zamontowane np. w kluczykach).

02 Import rowerów

Sprowadzasz do Polski rowery, które są zapakowane w kartony.

Masz obowiązek zapewnienia ustawowych poziomów recyklingu i odzysku wprowadzonych opon rowerowych oraz wprowadzonych opakowań (kartony).

03 Oleje silnikowe w kanistrach z własnym logo

Sprowadzasz do Polski w beczkach stalowych oleje silnikowe, które następnie są rozlewane do kanistrów z tworzywa sztucznego, które są oklejanie etykietą z Twoimi danymi.

Masz obowiązek zapewnienia ustawowych poziomów recyklingu i odzysku od olejów smarowych oraz obowiązki w odniesieniu do wprowadzonych opakowań (beczki stalowe / kanistry z tworzywa sztucznego).

Przekaż nam swoje obowiązki!

Zrealizujemy za Ciebie obowiązki wynikające z ustawy w zakresie wprowadzanych do obrotu opon, olejów i substancji smarowych.
Przejdź do naszego kalkulatora i wpisz odpowiednie masy w kategorii ‘Produkty’. Zaakceptuj warunki, wygeneruj i opłać umowę online.
To wszystko!

Copyright © 2024 Organizacje Odzysku Grupa TOM