Publiczne Kampanie Edukacyjne

Publiczne Kampanie Edukacyjne mają za zadanie podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa - obowiązkiem przedsiębiorcy jest informowanie w środkach masowego przekazu, na ulotkach czy plakatach o możliwościach zwrotu opakowań, dostępnych systemach zbierania, odzysku i recyklingu. Mogą być to również imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Możliwości prowadzenia Publicznych Kampanii Edukacyjnych jest wiele – jednak, przy tak dużej ilości obowiązków wynikających z prowadzenia własnej działalności, skąd znaleźć na to czas?

Rozwiązaniem jest przekazanie prowadzenia PKE do Organizacji Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA! Wtedy nie musisz zastanawiać się nad Publicznymi Kampaniami Edukacyjnymi - ich przygotowywaniem, realizacją, rozliczeniem i wykazaniem w rocznym sprawozdaniu. Ten obowiązek zrealizujemy za Ciebie!


Publiczne Kampanie Edukacyjne

Konferencje Prawa Ochrony Środowiska

Co roku organizujemy szereg spotkań dotyczących prawa ochrony środowiska dla naszych Klientów. Podczas takich wydarzeń poruszane są zagadnienia dotyczące prawa ochrony środowiska w obszarach obsługiwanych przez organizacje odzysku (opakowania, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny). Dodatkowo poruszamy tematy wykraczające poza obowiązki organizacji, a ważne dla przedsiębiorców, m.in.: odpady, emisja, ewidencja i sprawozdawczość.

Każdą konferencję obsadzamy najlepszymi specjalistami z branży. Udział w konferencjach jest najchętniej wykorzystywanym przez naszych Klientów obszarem edukacji ekologicznej. Uczestnictwo w tych konferencjach nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.


Konferencje Prawa Ochrony Środowiska

Finansujemy Publiczne Kampanie Edukacyjne!

Działamy w zakresie poprawy efektywności zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w zakresie właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi.

Działania wspomagające

Działania wspomagające znakowanie obszarów gospodarowania odpadami oraz zasobami (woda/energia elektryczna) w firmie. Służą poprawie efektywności prowadzonej gospodarki odpadami, a także ograniczeniu powstawania odpadów. Obszar ten wykorzystywany jest głównie przy obsłudze odbioru surowców i odpadów przez spółki Grupy TOM w zakładach produkcyjnych.


Działania wspomagające

Warsztaty edukacyjne

Warsztaty edukacyjne w szkołach kierowane głównie do uczniów klas 3 i 4 szkół podstawowych. Warsztaty mają charakter prelekcji połączonej z emisją materiałów multimedialnych o recyklingu. Uczniowie klas uczestniczących w warsztatach, dzięki zdobytej wiedzy otrzymują status: Szkolnych Liderów Recyklingu. Autorami i prelegentami podczas zajęć w szkołach są specjaliści z branży gospodarki odpadami. Każde z przeprowadzanych zajęć uruchamia szereg akcji o charakterze ekologicznym połączonych z selektywną zbiórką odpadów.


Warsztaty edukacyjne

Pikniki ekologiczne

Pikniki ekologiczne podczas imprez o charakterze masowym. Nasze organizacje dysponują technicznymi możliwościami uczestnictwa w takich eventach. Za pomocą mobilnego stoiska edukacji ekologicznej uczymy o odpadach przez gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Nasze działania polegają na kształtowaniu i wspieraniu działań nastawionych na budowanie postaw proekologicznych. Celem naszych kampanii jest poszerzenie wiedzy lokalnych społeczności w zakresie racjonalnej i przyjaznej środowisku gospodarki odpadami, ze szczególnym naciskiem na utrwalenie prawidłowych wzorców zachowań w ramach obchodzenia się z odpadami opakowaniowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.


Pikniki ekologiczne

Działamy w Twoim imieniu!

Przekaż nam realizację Twoich ustawowych obowiązków. W ramach podpisywanej umowy z Organizacjami Odzysku Grupy TOM finansujemy w Twoim imieniu Publiczne Kampanie Edukacyjne.

Zacznij od naszego Kalkulatora - podaj masy opakowań lub produktów, które wprowadzasz do obrotu i przekaż nam realizację Twoich ustawowych obowiązków!

Copyright © 2024 Organizacje Odzysku Grupa TOM