Deklaracje za rok 2020 - Portal kontrahenta Grupy TOM

Portal kontrahenta to nowe rozwiązanie dla klientów Organizacji Odzysku Grupy TOM. Narzędzie uruchomiliśmy przede wszystkim po to, aby usprawnić proces składania deklaracji za wprowadzane do obrotu opakowania, baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny. Narzędzie dostępne jest dla wszystkich klientów naszych organizacji, którzy posiadają aktywne umowy.

W ramach Portalu kontrahenta klienci organizacji odzysku mogą m.in.:

 • Składać cykliczne deklaracje z poszczególnych obszarów objętych umowami.
 • Śledzić historię faktur i płatności.
 • Przeglądać aktywne umowy z naszymi organizacjami.

Jeśli jesteś klientem Organizacji Odzysku TOM-DOLEKO-EKOLA lub Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, począwszy od roku 2020, deklaracje za obszary, które obejmuje Twoja umowa, należy składać elektronicznie, za pośrednictwem Portalu kontrahenta.

 

Jak prawidłowo złożyć deklarację za rok 2020 przez Portal kontrahenta?

1. Zaloguj się do swojego konta na portalu pod tym adresem. Dane przesłaliśmy na adres e-mail, który podałeś jako adres do kontaktu / e-faktur.

2. W zakładce Deklaracje wybierz rok, za który składasz deklarację. Upewnij się także, że w tabeli Kontrahent zaznaczona jest nazwa Twojej firmy i wybierz właściwą, dla posiadanej umowy, organizację odzysku.

 • TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. dla: Opakowania i Produkty, Baterie i Akumulatory, Opakowania Wielomateriałowe.
 • TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. dla: Sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Deklaracja za rok 2020 - wybór firmy oraz organizacji odzysku.

 

3. W dolnej części ekranu kliknij przycisk Dodaj i wprowadź parametry deklaracji:

 1. Wybierz osobę, która w imieniu firmy składa deklarację.
 2. Wskaż obszar, z którego składasz deklarację.
 3. Wybierz okres, za który składasz deklarację (okres zgodny z Twoją umową).

Ważne! Jeśli Twoja firma nie posiada oddziałów, sekcję Oddział pozostaw pustą.

Deklaracja za rok 2020 - wybór obszaru, okresu oraz osoby kontaktowej.

 

4. W tabeli Lista pozycji wprowadź dane dla każdej pozycji, która objęta jest Twoją umowa z Organizacją odzysku.

Deklaracja za rok 2020 - uzupełnianie mas opakowań wprowadzonych w 2020 roku.

 

5. Po uzupełnieniu i zweryfikowaniu wprowadzonych wartości kliknij Zakończ i Wyślij – deklaracja zostanie zapisana w systemie.
 

Deklaracja za rok 2020 - Wysłanie deklaracji

 

Po złożeniu, deklaracja widoczna będzie na liście jako wysłana (status T). Zanim zakończysz pracę w Portalu upewnij się, że złożone zostały deklaracje ze wszystkich obszarów oraz za wszystkie okresy, które masz zapisane w umowie.

 

Terminy składania deklaracji

Pamiętaj, że terminy składania deklaracji różnią się, w zależności od obszaru. Poniżej przypominamy daty:

 • Opakowania i produkty: 20 stycznia 2021,
 • Baterie i akumulatory: 10 stycznia 2021,
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny: 10 stycznia 2021.

 

Najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z Portalem kontrahenta.

Pytanie: Nie otrzymałem dostępu do portalu. Co zrobić?
Odpowiedź: Jeśli wiadomość z danymi dostępowymi nie dotarła, skontaktuj się ze swoim opiekunem umowy lub napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.

Pytanie: Czy mogę wycofać złożoną deklarację?
Odpowiedź: Po zatwierdzeniu deklaracji w Portalu kontrahenta nie ma możliwości jej wycofania. Jeśli chcesz wycofać złożoną deklarację, skontaktuj się ze swoim opiekunem umowy lub napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.

Pytanie: Czy mogę złożyć deklarację w tradycyjnej formie - mailowo lub listownie?
Odpowiedź: Od tego roku deklaracje składane są już elektronicznie. Jeśli jednak chcesz złożyć deklarację w innej formie – prosimy o kontakt z opiekunem Twojej umowy.

 

 

Data dodania: 2021-01-05 12:00:00